• (۰۲۱) ۴۴۰۶۴۴۷۶
  • ۰۹۱۲۶۹۳۱۹۰۰
10 گنج طلای بزرگ کشف شده با فلزیاب